Home        Artists      Exhibition      Academy      News      Contact Us

 

     GITA MEH

 

 

 

 

 

 

تحصیلات
1997 (1376) کارشناسی ارشد، معوق، مؤسسه ی هنرهای کالیفرنیا، نگارش خلاقانه و انتقادی / دوره ی رسانه ی جامع
1996 (1375) کارشناسی، دوره ی هنرهای تجسمی، مؤسسه ی هنرهای کالیفرنیا, والنسیا، کالیفرنیا
1992 (1371) P’Art، پرفسور برند مک، اشتوتگارت، آلمان
1989 (1368) فری کو نست شوله، زوفن هاوسن، آلمان
1983 (1362) آکادمی دله بله هنر، سه ماه دوره ی طراحی، فلورانس، ایتالیا
1981 (1360) آزادگان، مدرسه ی هنرهای تجسمی، تهران، ایران
1976 (1355) مطالعات خصوصی، پرفسور پتگر، تهران

نمایشگاه های انفرادی منتخب
2011 (1390) من فرمان می دهم، نقاشی، گالری هنرهای زیبای کوآردو، مرکز مالی بین المللی دبی
2010 (1389) شهر شیرین، یک تأسیسات، مرکز مالی بین المللی دبی، مجموعه ی دائم، دبی-
2010 (1389) مجسمه، مجموعه ی خصوصی برج خلیفه، نمایشگاه دائمی، طبقه 134، دبی-
2008 (1387) 27سال مهاجرت، گالری تشکیل، دبی
2008 (1387) دگردیسی، نقاشی، گالری اتنز آرت اسپیس، آتن، یونان
2002 (1381) مطالعه ی چادر، نقاشی، طراحی، تأسیسات، وات پلازا، لس آنجلس، کالیفرنیا
1991 (1370) آرزوهای زخمی . نقاشی . گالری هنر . دن هیوگ . هلند

نمابشگاه های گروهی بین المللی
2016 (1395) طیف میامی، پروژه های بسته ی هنر، میامی
2016 (1395) چشم انداز زمین، جلسه ای در گالری، لیزبن، پرتغال
2013 (1392) ملل، آب، فرهنگ، نقاشی، مقر سازمان ملل، نیویورک
2013 (1392) چشم انداز خانه، نمایشگاه هنری پارالکس، لندن، بریتانیا
2013 (1392) زنان سرزمین من، گالری اپرا، خیریه به نفع کودکان نابینا )،DIFC، دبی
2010 (1389) دنیای من، نقاشی، گالری هولبین، هانوور، آلمان
2010 (1389) لرزشهای درون، گالری تشکیل، دبی
2007 (1386) کار و ناجی، موزه هنرهای معاصر، MOCA در گفن معاصر،پروژه سوزان لیسی، لس آنجلس

نمایشگاه گروهی منتخب
2010 (1389) آینه های منعکس کننده، مقر سازمان ملل متحد، نیویورک، آمریکا
2010 (1389) ریترز.واردالجواهری .استودیو گیتا مه .دبی
2009 (1388) مفاد، دوسالانه شارجه 2009، شارجه
2009 (1388) M.B.C اخبار.دبی.واشنگتن دی سی
2007 (1386) 27 سال مهاجرت، پیتر فرانک و هفته نامه لس آنجلس
1994(1373) عفو بین الملل.تقویم. دان هاک . هلند

آثار چاپ شده منتخب
2010 (1389) آینه های منعکس کننده، مقر سازمان ملل متحد، نیویورک، آمریکا
2010 (1389) ریترز.واردالجواهری .استودیو گیتا مه .دبی
2009 (1388) مفاد، دوسالانه شارجه 2009، شارجه
2009 (1388) M.B.C اخبار.دبی.واشنگتن دی سی
2007 (1386) 27 سال مهاجرت، پیتر فرانک و هفته نامه لس آنجلس
1994(1373) عفو بین الملل.تقویم. دان هاک . هلند
گیتا مه )نرگس خاشابی)

در سال 1341 در تهران – ایران متولد شدم. 29 سال پیش در ایران زندگی می کردم. طی این 29 سالی که از مهاجرتم می گذرد، توانسته ام دریابم چگونه هویت با وجود تفاوت در زبان، جنسیت، قومیت و فرهنگ، علایق، در تبعید، تنهایی و آزادی شکل می گیرد که این امر مرا قادر ساخت تجارب خود را در فضاهای میان فرهنگی بازتولید نمایم.

سرانجام، در سال 2011 (1390) به ایران بازگشتم، با کوله باری از پرونده ها و خاطرات نیمی از این کره ی خاکی. مادرم پیش از وفات اش به من کمک کرد تا جغرافیا، زبانها، کوه های بسیار، چهره ها، فرهنگ ها، قلم موها و قلم ها و حلقه های بوم، ابروها و زبان هایی که فعالیت های هنری گذشته ی مرا شکل می دادند را، از چمدانم در آورم. و ما در کنار یکدیگر، به تصاویر انواع مختلف "ابرها" در لب تاپ اپل من نگاه می کردیم.

بیانیه ی سورئالیستی شاعر آندره برتون در پاریس در سال 1924 اعلان شد. هدف وی آزاد سازی تفکر، زبان و بشریت و کنار زدن مرزهای سرکوبگرانه بود، ما همچنان امروزه اسیر این مرزها هستیم. حرکت انقلابی برتون به سمت آزادی ذهن بشر از خشونت و ناآگاهی در سراسر کارهای من منعکس شده است و در پروژه ی اخیرم تحت عنوان "زمین، چشم انداز روح" بر این موضوع تمرکز شده است. که در حوزه ای وسیع تر خلق تفکر تجسمی است. تلاش هنر من بر این بوده است که سورئالیسم را به یک ادغام تفاوت های فرهنگی میان شرق و غرب از طریق کشیدن زمین به صورت یک کره ی خاکی، به شکل یک جان وسعت دهم.

این پروژه با آزمایش رنگ روغن بر روی بوم این واقعیت را می آزماید که هنر یک پدیده ی تغذیه کننده است، تغذیه ای غنی تر از شیر. هنر و عمل نقاشی تداوم ذرات ذهنی است، الگویی که خالق اثر برای ترجمه و نشان دادن آن به صورت تجسمی بکار می گیرد. من می خواهم هنرم روشن کننده باشد و بینندگان را از ذرات ذهن ناآگاه شان بیدار کند و این کهن الگوهای مشترک را به تجاربی روشنگر بدل نماید.

روغن، خاک، غبار برروی بوم. اینها یکسری مناظری هستند که به جاده تبدیل می شوند، جاده هایی که وقتی پا در آنها می گذارید به چهره بدل می شوند، چهره ها به لانه بدل می شوند و پرندگان آواز عاشقانه سرمی دهند که خیلی زود به خاک بدل می شوند، و به چهره ای دیگر بعد از درخت دیگر،چشمی بعد از چشمی دیگر، قطرات باران، همه رو به رشد.

و من این مجموعه ی جدید نقاشی های رنگ روغن ام را تقد یم به فاطمه که به من آموخت چگونه یک دایره رسم کنم و سپس یک خط و از آن چشمی ترسیم کنم و سپس چشمی دیگر، و بعد یک لبخند.

همچنین می خواهم از حامیان خود که با دید و درک خارق العاده ی خود به من توانایی و اشتیاق دادند تا نظرات خود را به واقعیاتی ملموس بدل کنم، تشکر کنم.

..............................................................................................................................................................................

Gita Meh (Narges Khashabi)

Born in 1963, Tehran, Iran. 29 years had passed since I last lived in Iran. During 29 years of migration, I was able to examine how identity is shaped by differences in language, gender, ethnicity and culture, desire, exile, solitude and freedom, allowing me to re-create my own experience of cross-cultural spaces.

Finally, in 2011 I came back to Iran, luggage filled with files and memories of half of the globe. Before her death, my mother was helping me un-pack the geographies, the languages, the many mountains, faces, cultures, brushes, and rolls of canvases, eyebrows and tongues that constituted my artistic past practices. Together, we looked at images of so many different kinds of “clouds” on my Apple laptop. I realized I was home.

The Surrealist Manifesto by the poet Andre Breton was proclaimed in Paris in 1924. His goal was to liberate thinking, language, and human being and experience from oppressive boundaries, and we are still within those boundaries today. Breton’s revolutionary move towards liberation of the human mind from violence and ignorance echoes throughout my work and is focused in my current project proposal "We Are Travelers on Earth. Not Wreckers..." Which in the broadest sense is to create visual thinking. My art attempts to expand surrealism into a merging of cultural differences between East and West, by brushing Earth as one soil, one soul.

This project examines with oil on canvas the fact that Art is a nourishing phenomenon, a meta-milk, if you will. The art and the act of painting is a duplication of mental pixels, a pattern the creator sets out to translate and to exhibit in visual form. I want my art to ignite and to awaken spectators from the memory pixels of their own unconscious, to bring these collective archetypes into illuminated experiences.

Oil, soil, dirt, dried leaf on canvas. This is an ongoing series of landscapes that turn into roads, roads which when followed become faces, faces become nests, birds singing love songs which soon transform into soil and into another face after another tree, after another eye, watching, rain drops, growing.

And I dedicate this new series of oil paintings titled “Earth, Landscape of Soul” to Fatemeh who taught me how to make a circle, then a line, then an “i,” then another eye, then a smile.

Also I would like to thank my supporters who, with their extraordinary insight and understanding, have given me the ability and the courage to bring my visions into tangible realities.

Education

1997 MFA, Pending, California Institute of The Arts, Creative & Critical Writing/Integrated Media
1997 Program, Valencia, CA
1996 BFA, Visual Arts Program, California Institute of The Arts
1992 P’ART, Professor Bernd Mac, Stuttgart, Germany
1989 Freie Kunstschule, Zuffenhausen, Germany
1983 Academia Delle Belle Arti, Three months drawing, Florence, Italy
1981 Azadegan, School of Visual Arts, Tehran, Iran
1976 Private Studies, Professor Petgar, Tehran

Selected Solo Exhibitions

2011 I Command, Painthings, Cuadro Fine Arts Gallery, Dubai International Financial Center, Dubai
2010 Sweet City, An installation, Dubai International Financial Center, Permanent Collection, Dubai
2010 Sculpthers, Burj Khalifa Private Collection, On Permanent Display, 134th Floor, Dubai
2008 27 Years of Migration, Tashkeel Gallery, Dubai
2008 Metamorphosis,Paintings,Athens Art space Gallery, Athens
1991 Wounded Wishes, Paintings, Art Gallery, Den Huge, NEDERLAND’S

Selected Group Exhibition

2017 Sirous E Cheam Maghami Cultural Center, Alborz Province, Karaj, Iran
2017 Landscape of Soil, Meeting At gallery, Lisbon, Portugal
2016 Spectrum Miami, Art Box Projects, Miami, USA
2016 Landscape of Soil, Meeting At gallery, Lisbon, Portugal
2013 Nations, Water, Culture, Painthing, United Nations Headquarters, N.Y, N.Y
2013 Landscape of Home, Parallex Art Fair, London
2011 I Command, Salsali Private Museum, Dubai
2011 Women of My Lands, Opera Gallery, Standard Charter, Fundraising for Blind Children, DIFC, Dubai
2010 My Universe, Painthings, Holbein Gallery, Hannover, GERMANY
2010 Resurrection des Mannequins, paintings, Portfolio Gallery, Dubai
2010 Our Mothers Bed, Emirati Women Expression, United Nation Head Quarter, New York
2010 AlefBa Meaning Alphabet, Photography, Salwa Zeiden Gallery, Abu Dhabi
2007 Work and Survivor, Museum of Contemporary Art, MOCA at the Geffen Contemporary
2007 Project Susan Lacy

 

 

 

 

 

 

 

 

@2014-2016 afrandgallery.com - All Rights Reserved