Home        Artists      Exhibition      Academy      News      Contact Us

 

     HOOSHANG HATEFI

 

 

 

 

 

 

هوشنگ هاتفی پیله رود
1353 /ایران
1373دیپلم رشته نقاشی از هنرستان هنرهای زیبای تهران
1378کارشناسی نقاشی از دانشگاه آزاد تهران مرکز
عضو پیوسته انجمن هنرمندان نقاش ایران
عضو افتخاری هنرهای تجسمی تهران

نمایشگاه های انفرادی
1375 در دانشگاه
1378 نگارخانه افرند
1379 نگارخانه شیو
1380 گالری طراحان آزاد
1391-1389 – 1387 – 1383 -1382نگارخانه آریا

نمایشگاههای گروهی
انجمن نقاشان ایران در تهران . اصفهان.اردبیل .سسندج وسایر شهرها
72 -1370 نمایشگاه نقاشی هنرستان هنرهای تجسمی پسران
1373 نمایشگاه نقاشی پروژه دیپلم / نگارخانه آفتاب
1374 نمایشگاه گروهی /نگارخانه کیهانی
1376 نمایشگاه دانشجویان سراسر کشور / موزه هنرهای معاصر تهران
79-78-1377 نمایشگاه گروهی طراحی معاصرایران /نگارخانه برگ
1378 نمایشگاه گروهی طراحان معاصر ایران / نگارخانه افرند
1382 نمایشگاه گروهی در ونکورکانادا از طرف انجمن هنرمندان نقاش ایران
1381 نمایشگاه گروهی کمک به زلزله زدگان همدان زنجان فرهنگسرای هنر
1382اولین نمایشگاه تجسمی هنرمندان استان اردبیل / فرهنگسرای بهمن
آرت اکسپو فرهنگسرای نیاوران / 1384
1384 نمایشگاه گروهی پرتره / گالری آریا
1386 هفتمین بینال نقاشی ایران
89-1388 نمایشگاه فروش سالیانه هفت نگاه
1390نمایشگاه نقاشی/ فرهنگسرای هنر صبا 93 -1390 کارهای کوچک /گالری آریا
92 - 1391شرکت در بزرگداشت شصتمین سال هنرستان هنرهای زیبای تهران موزه معاصر
1392 نمایشگاه دست ساخته های چوبی گالری آریا
1394 نمایشگاه " امرداد " گالری افرند
فعالیت های اجرایی
1392 ساخت تندیس های چوبی در ابعاد بزرگ برای موزه سینمایی ایران / باغ فردوس
1392شرکت در طراحی و اجرای مجسمه های چوبی در لاهیجان با برگزاری گالری آریا
1391شرکت در ورک شاپ نقاشان ایران در ارناک از طرف گالری آریا
1390اجرای ورک شاپ در نمایشگاه بین المللی در مصلای تهران در ماه رمضان

سوابق تدریس
93 -1380 تدریس درمراکزآموزشی و دانشگاه های هنری
هوشنگ هاتفی پیله ور

هوشنگ هاتفی در کارهایش از یک سو نگاهی رئالیستی دارد و از دیگر سو نقاشی اکسپرسیونیست است( آنجا که با تشدید تباین ها، اغراق و گاهی کژنمایی، سعی در به تظاهر آوردن بیشتر عواطف و حالات های درونی مدلش دارد).

به نظر می رسد نگاهی گذرا به ویژگی های رفتار نقاشانه ی او بتواند‌ به ‌‌‌‌‌‌‌‌‌درک بهتر‌‌کارهایش کمک کند:

  • - بهره گیری از تباین میان ساختار هندسی (بهانه هایی که برای ایجاد خطوط عمودی و افقی و اریب در کار می یابد) و جنبه ی ارگانیک شکل ها ( بدن انسان یا انعکاس های نور بر روی پوست بدن و پارچه های پر پیچ و تاب)
  • - تعادل میان وجه ادبی(موضوع) با وجه بصری - موسیقیایی (آبستراکسیون)؛ در این مورد می توان گفت: گویی بر خلاف عادات مالوف ، فضای ‌‌‌‌مثبت در نقاشی های هاتفی بهانه ای است برای لذت نقاشانه بردن از کاوش در امکانات فضای منفی.
  • - بافت بستر بوم در بسیاری از کارهای او به عنوان عنصری مکمل ، حس لامسه ی مخاطب را به چالش می گیرد. شاید بتوان هاتفی را جزء آن دسته از نقاشان به شمار آورد که عامدانه می خواهند نقش اسلوب و ابزار در شکل گیری کارشان ، توجه مخاطب را به خود معطوف کند . این کوشش در به کار گیری عنصر بافت بوم در مجموعه ی حاضر - با کاهش نسبتا چشم گیر اندازه تابلو ها به نسبت کارهای پیشینی که از او می شناسیم- خود را بیشتر نیز می نماید.

مهدی سیفی 1395

..............................................................................................................................................................................

H. Hatefi in one hand is realistic at the work and in the other hand look expressionist painter Where resonance contrasts, exaggerated and sometimes misrepresent, pretend to bring more emotions and moods of its internal model It seems a glimpse of his painterly behavior characteristics can help to understand Artworks better:

  • Enjoying the contrast between the geometric structures (Excuses to create horizontal, vertical lines and canopy in work) and also aspects of organic shapes (Humans or reflection of light on the skin and twist fabrics)
  • Balance between literary Issue combine with The visual – musical aspects (abstraction) ; In this case we can say: Unlike common habits, Positive atmosphere in Hatefi paintings is excuse to enjoy exploring the possibilities use of negative space.
  •  Texture of canvas bed in most of his work as a complementary element, Challenges the audience's sense of touch. Hatefi may be considered as one of those artists who deliberately want role in shaping their style and utility, attracted the audience's attention. This effort in applying the canvas texture element in the present collection, relatively dramatic reduction in sizes compared with the earlier works as we known then it is further more welcomes.

Hooshang Hatefi

1974 /Iran
 Diploma in Painting from the Academy of Fine Arts in Tehran 1994
1999 BA in Painting from the University of Azad Tehran
Member of Iranian Painters Association
Honorary member of the Visual Arts, Tehran

Solo Exhibition
University of Azad tehran1996
Art Gallery 1999 Afrand
2000 Shiv Art gallery
2001 Tarahan Azad Art gallery
2003 – 2008 – 2010 – 2012 Aria Art Gallery

Group Exhibition
2002 – 2015 Participate in Many group exhibition In Tehran –Isfahan – Ardebil – Vancouver (Canada) &…..
2007 7th Biennial of Painting / Tehran Museum of contemporary Art
2009 -2010 Haft Negah Art Expo
2013 Wooden building large-scale sculptures for museums Iranian cinema / garden paradise
2013 Branch held in the design and implementation of wooden sculptures Curated by Aria Art gallery
2012 workshop painting in The Company’s Arnak
2011 workshops at the international exhibition in Tehran during Ramadan Feast
2001 -2014 Teaching Artistic and educational center and University

 

 

 

 

 

 

 

 

@2014-2016 afrandgallery.com - All Rights Reserved